Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

23η πρόσκληση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πρόσκληση και Απολογισμός Πεπραγμένων 2014 Δημοτικής Αρχής Διονύσου

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων του έτους 2014 της Δημοτικής Αρχής Διονύσου. Επισυνάπτονται η πρόσκληση και ο Συνοπτικός Απολογισμός Πεπραγμένων.

18η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

15η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015, ώρα 18:00μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

14η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 2 Ιουλίου 2015, ώρα 17:00μ.μ.  στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

12η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015, ώρα 18:00.

Σχετικά έγγραφα: 

11η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου.

10η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου.

Σχετικά έγγραφα: 

8η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Syndicate content