Συμβούλιο Μεταναστών

Συμβούλιο Μεταναστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε πολίτες του Δήμου της Κοινότητας Μεταναστών που κατοικούν στον Δήμο Διονύσου για συμμετοχή σε εκλογές εκπροσώπων στο
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
(άρθρο 78 του Ν. 3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης)
( η 200/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

2η Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Διονύσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κανάρη 3
Άνοιξη ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139820
FAX: 210 8142421
Άνοιξη 20/06/2012
Άρ. Πρωτ.:18692

ΠΡΟΣ:
1. κ. Βraho Leonida
2. κ. Mohammas Ashfaq
3. κ. Fathy Youssef Salem
4. κ. Mucaj Veli
5. κ.Nako Leonida
6. κ. Elezi Spiro
7. κ. Chohan Tanveer
8. κ. Agalliu Lefter
9. κ. Bani Alketa
10. κ Muhaj Numan

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Λ.Μαραθώνος 29
Και Αθ.Διάκου 1, 145 65 Αγ.Στέφανος
Τηλέφωνο:2132030600
ΦΑΞ:2132030630 Αριθ. Πρωτ: 1837
Αγ.Στέφανος 23- 1 -2012

Syndicate content