Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

4η Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου.

2η τακτική συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015, ώρα 16:30. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

1η ειδική συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 16 Ιανουρίου 2015, ώρα 16:00. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

25η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 21:30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

24η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 20:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

23η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 18:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

22η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014, ώρα 18:00.

 
 
Σχετικά έγγραφα: 

21η συνεδρίαση ΔΣ 2014

19η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014, ώρα 18:00.

Σχετικά έγγραφα: 

16η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Αυγούστου  2014, ώρα 19:00.

Σχετικά έγγραφα: 

14η συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 8 Μαϊου 2014, ώρα 17:30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα

13η (έκτακτη κατεπείγουσα) συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014, ώρα 17:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα

12η (έκτακτη κατεπείγουσα) συνεδρίαση ΔΣ 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Απριλίου 2014, ώρα 16:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα

Syndicate content