Προσκλήσεις συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Κρυονερίου

11η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 32800
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683
FAX: 108161684

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 26-10-2011

ΠΡΟΣ:

10η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 20-9-2011
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 29424
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683
FAX: 2108161684

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
κ.κ.
1)Βερβέρη Νικόλαο
2)Χιώτη Δημήτριο
3)Χριστόπουλο Δημήτριο
4)Παπαντωνίου Αντώνιο

9η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 6-9-2011
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ.27694
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683
FAX: 2108161684

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου

8η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 6-6-2011
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 17403
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683
FAX: 2108161684

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου

7η συνεδρίαση ΔΣ Κρυονέρι 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 23-5-2011
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 13608/23-5-2011
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683
FAX: 2108161684

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου

6η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 18-4-2011
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 61/18-4-2011
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683 FAX: 2108161684

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου

3η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δ!νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49
Κρυονέρι Αττικής ΤΚ. 14568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 3-2-2011
Πληροφορίες Αθηνά Τετράδη- Μαίρη Αριθ. Πρωτ. 313-2-2011
Τηλέφωνο: 2108161354-2108161683
FΑΧ: 2108161684

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
του Δήμου Διονύσου
κ κ. 1)Βερβέρη Νικόλαο
2)Χιώτη Δημήτριο
3)Χριστόττουλο Δημήτριο
4)Παπαντωνίου Αντώνιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία
2)Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσου

2η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49
Κρυονέρι Αττικής ΤΚ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνα: 2108161354-2108161683 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 31-1-2011
FΑΧ: 2108161684 Αριθ. Πρωτ. 1895/31-1-2011

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη τoυ Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
κκ. 1)Βερβέρη Νικόλαο
2)Χιώτη Δημήτριο
3)Χριστόττουλο Δημήτριο
4)Παπαντωνίου Αντώνιο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1 )Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία
2)Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσoυ

1η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δίνση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο: 2108161354-2108161683 ΚΡΥOΝΕΡΙ 18-1-2011
FAΧ: 2108161684 Αριθ. Πρωτ. 675/18-1-2011

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
κ.κ. 1)Βερβέρη Νικόλαο
2)Χιώτη Δημήτριο
3)Χριστόπουλο Δημήτριο
4)Παπαντωνίου Αντώνιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία
2)Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσου

5η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 21 -2-2011
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 12/21-2-2011
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683
FAX: 2108161684

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου

4η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 9-2-2011
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 3/9-2-2011
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683
FAX: 2108161684

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
κ.κ. 1)Βερβέρη Νικόλαο
2)Χιώτη Δημήτριο
3)Χριστόπουλο Δημήτριο

Syndicate content