1η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δίνση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο: 2108161354-2108161683 ΚΡΥOΝΕΡΙ 18-1-2011
FAΧ: 2108161684 Αριθ. Πρωτ. 675/18-1-2011

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
κ.κ. 1)Βερβέρη Νικόλαο
2)Χιώτη Δημήτριο
3)Χριστόπουλο Δημήτριο
4)Παπαντωνίου Αντώνιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία
2)Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσου
3)Τοπικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κο Παπαβασιλείου Χρήστο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση την 19η Ιανουαρίου 201 1ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για να συζητηθεί το ένα μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2011».

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω της ανάγκης άμεσης λήψης απόφασης γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, ύστερα από το υπ’ αριθ, 255/7-1-2011 έγγραφο του Δήμου Διονύσου για τον προγραμματισμό προσλήψεων.
Απόφαση

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ: 1η/2011

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

Μιχάλης Λινάρδος

AttachmentSize
apof_2011_1_kryoneri.pdf131.29 KB