2η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49
Κρυονέρι Αττικής ΤΚ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνα: 2108161354-2108161683 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 31-1-2011
FΑΧ: 2108161684 Αριθ. Πρωτ. 1895/31-1-2011

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη τoυ Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
κκ. 1)Βερβέρη Νικόλαο
2)Χιώτη Δημήτριο
3)Χριστόττουλο Δημήτριο
4)Παπαντωνίου Αντώνιο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1 )Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία
2)Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσoυ
3)Τοπικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κο Παπαβασιλείου Χρήστο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίoυ έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικης, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την 2η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20ΟΟμ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για να συζητηθεΓ το ένα μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. “Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Δίκτυο αττοχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου».
Απόφαση

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 2η/2011

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

Μιχάλης Λινάρδος

AttachmentSize
apof_2011_2_kryoneri.pdf129.86 KB