10η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 20-9-2011
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 29424
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683
FAX: 2108161684

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
κ.κ.
1)Βερβέρη Νικόλαο
2)Χιώτη Δημήτριο
3)Χριστόπουλο Δημήτριο
4)Παπαντωνίου Αντώνιο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1)Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία
2)Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσου
3)Τοπικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
κο Παπαβασιλείου Χρήστο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010,καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την 23η Σεπτεμβρίου 2011,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: "Λήψη απόφασης προέγκρισης για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρία MASTERLINK A.E."
Απόφαση

1.-«Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου.»
Απόφαση

2.-«Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2012.»
Απόφαση

3.-«Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε.2012».
Απόφαση

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 10η/2011

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
Λινάρδος Δημ. Μιχαήλ

AttachmentSize
apof_2011_kryoneri_29.pdf81.82 KB
apof_2011_kryoneri_30.pdf108.25 KB
apof_2011_kryoneri_31.pdf80.75 KB
apof_2011_kryoneri_28.pdf83.75 KB