3η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δ!νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49
Κρυονέρι Αττικής ΤΚ. 14568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 3-2-2011
Πληροφορίες Αθηνά Τετράδη- Μαίρη Αριθ. Πρωτ. 313-2-2011
Τηλέφωνο: 2108161354-2108161683
FΑΧ: 2108161684

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
του Δήμου Διονύσου
κ κ. 1)Βερβέρη Νικόλαο
2)Χιώτη Δημήτριο
3)Χριστόττουλο Δημήτριο
4)Παπαντωνίου Αντώνιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία
2)Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσου
3)Τοπικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
κο Παπαβασιλείου Χρήστο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την 9η Φεβρουαρίου 2011ημέρα Τετάρτη και ώρα 20ΟΟμμ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για να συζητηθεί το ένα μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2011».
Απόφαση

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 3η/2011

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

Μιχάλης Λινάρδος

AttachmentSize
apof_2011_3_kryoneri.pdf131.2 KB