Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

1η συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κανάρη 3
Άνοιξη ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139820
FAX: 210 8142421
Άνοιξη 19/1/2012
Άρ. Πρωτ.: 1566

ΠΡΟΣ:
1.κ.Μουλού Ελένη
2.κ.Mαγκανιώτη Ιωάννη
3.κ.Παπαϊωάννου Βάσω
4.κ.Φασκιώτη Ρούλα
5.κ.Παπαδόπουλος Μιχάλης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Διονύσου στις 24/1/2012.»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει την Tρίτη 24/1/2012 και ώρα 14.00 στη Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη 3 με το παρακάτω θέμα:

7η συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κανάρη 3
Άνοιξη ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139820
FAX: 210 8142421
Άνοιξη 5/12/2011
Άρ. Πρωτ.: 38181

ΠΡΟΣ:
1.κ.Μουλού Ελένη
2.κ.Mαγκανιώτη Ιωάννη
3.κ.Παπαιωάννου Βάσω
4.κ.Φασκιώτη Ρούλα
5.κ.Παπαδόπουλος Μιχάλης

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση της 7ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Διονύσου στις 8/12/2011.»

6η συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνοιξη 18/11/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άρ. Πρωτ.: 36057
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κανάρη 3 Άνοιξη ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139820
FAX: 210 8142421

ΠΡΟΣ:1.κ. Μουλού Ελένη
2.κ. Mαγκανιώτη Ιωάννη
3.κ. Παπαιωάννου Βάσω
4.κ. Φασκιώτη Ρούλα
5.κ. Παπαδόπουλος Μιχάλης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση της 6ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Διονύσου στις 22/11/2011.»

Syndicate content