1η συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κανάρη 3
Άνοιξη ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139820
FAX: 210 8142421
Άνοιξη 19/1/2012
Άρ. Πρωτ.: 1566

ΠΡΟΣ:
1.κ.Μουλού Ελένη
2.κ.Mαγκανιώτη Ιωάννη
3.κ.Παπαϊωάννου Βάσω
4.κ.Φασκιώτη Ρούλα
5.κ.Παπαδόπουλος Μιχάλης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Διονύσου στις 24/1/2012.»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει την Tρίτη 24/1/2012 και ώρα 14.00 στη Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη 3 με το παρακάτω θέμα:
1.Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα του εθελοντή σχολικού τροχονόμου Δήμου Διονύσου (αριθμ. χρηματικής εντολής 54781/11 ποσού 1.941,08 € ).
2.Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου (αριθμ. χρηματικής εντολής 54264/11 ποσού 29.046,36 € ).
3.Κτηριακές ανάγκες των σχολείων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Κοινοποίηση :
1.κ.Δήμαρχο
2.κ.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.
3.κ.Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
4.κ.Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου