7η συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κανάρη 3
Άνοιξη ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139820
FAX: 210 8142421
Άνοιξη 5/12/2011
Άρ. Πρωτ.: 38181

ΠΡΟΣ:
1.κ.Μουλού Ελένη
2.κ.Mαγκανιώτη Ιωάννη
3.κ.Παπαιωάννου Βάσω
4.κ.Φασκιώτη Ρούλα
5.κ.Παπαδόπουλος Μιχάλης

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση της 7ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Διονύσου στις 8/12/2011.»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει την Πέμπτη 8/12/2011 και ώρα 14.30 στη Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη 3 με το παρακάτω θέμα:
1.Κατανομή πιστώσεων σε εκτέλεση της υπ. αριθ. 47856/11 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Διονύσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ’ Κατανομή 2011).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας.

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Κοινοποίηση :
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.
3. κ. Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
4. κ. Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου