Προσκλήσεις συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Σταμάτας

15η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 09-11-2011
Αριθ. Πρωτ.: 136
Συνεδρίαση 15η
Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο

2] Παπαδάκη Γεώργιο

14η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 30-09-2011
Αριθ. Πρωτ.: 112
Συνεδρίαση 13η

Προς :
1]Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
2]Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

Κοιν:
1]Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο
2]Πίνακας Ανακοινώσεων

13η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 30-09-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 112
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 13η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Προς :
1] Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
2] Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

Κοιν:
1] Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο

12η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 20-09-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 107
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 12η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Προς :
1] Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
2] Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

Κοιν:
1] Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο

11η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 09-08-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 103
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 11η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Προς :1] Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
2] Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 18-07-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 102
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 10 η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο

2] Παπαδάκη Γεώργιο

3] Κριεμάδη Ευάγγελο

9η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 23-06-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 100
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 9 η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ. 1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία

8η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 19-05-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 90
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 8 η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ. 1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία

7η συνεδρίαση ΔΣ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 18-04-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 75
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 7 η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

κ.κ. 1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία
Κοιν: 1]Τοπικό Αντιδήμαρχο κο Πέππα Νικόλαο

6η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 24-03-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 52
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 6 η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122 Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου
FAX: 210-6218111
Email:info@stamata.gr κ.κ. 1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο

5η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 21-02-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 24
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 5η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122 Προς :1] Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου
FAX: 210-6218111 της Δημοτικής Κοινότητας
Email:info@stamata.gr 2] Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
Κοιν: 1] Τοπικό Αντιδήμαρχο

4η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 18-02-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 4 η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122 Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου
FAX: 210-6218111 της Δημοτικής Κοινότητας
Email:info@stamata.gr κ.κ. 1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο

3η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 07-02-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 12
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 3η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122 Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου
FAX: 210-6218111 της Δημοτικής Κοινότητας
Email:info@stamata.gr κ.κ. 1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο

2η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 31-01-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1909
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 2η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122 Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου
FAX: 210-6218111 της Δημοτικής Κοινότητας
Email:info@stamata.gr κ.κ. 1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο

1η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρόσκλησης:1/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:621/17-01-2011
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Προς τα Τακτικά μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

Συνεδρίαση εκλογής Προέδρου ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα, 23-12-2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2887 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Μαραθώνος 10
Ταχ. Κώδικας: 145 75
Τηλέφωνο: 2106218051-2106218122
Fax: 2106218111
E-mail: info@stamata.gr

ΠΡΟΣ: Προς τους κ.κ:
Τακτικά μέλη Συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας Σταμάτας
1. Κόκκαλης Γεώργιος
2. Παπαδάκης Γεώργιος
3. Λάσκαρης Ηλίας
4. Κριεμάδης Ευάγγελος

Syndicate content