Προσκλήσεις συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς

23η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 09/12/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 38993
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Αριθμός Συνεδρίασης: 23/2011
Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος)
2. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
3. κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ
4. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
5. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

22η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 06/12/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 38653
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Αριθμός Συνεδρίασης: 22/2011
Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: α) Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος)
2. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
3. κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ
4. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
5. κ. Καρκούλη Νικόλαο

β) Φορείς Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς
ως ο πίνακας αποδεκτών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

21η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 37765
Αριθμός Συνεδρίασης: 21/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Δροσιά,30/11/2011

Προς:
α)Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1.κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος)
2.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
3.κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ
4.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
5.κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

20η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά,11/11/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 35056
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Αριθμός Συνεδρίασης: 20/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: α)Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος)
2. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
3. κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ
4. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
5. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

19η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δροσιά,07/11/2011
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 34365
Αριθμός Συνεδρίασης: 19/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς:
α)Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1.κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος)
2.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
3.κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ
4.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
5.κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

18η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

Δροσιά,01/11/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Αριθμός Συνεδρίασης: 18/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 33446

Προς:
α)Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1.κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος)
2.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
3.κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ
4.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
5.κ. Καρκούλη Νικόλαο
β)Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου Δροσιάς
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού

17η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 07/09/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτοκόλλου:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332
Αριθμός Συνεδρίασης: 17/2011

Προς: Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1.κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος)
2.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
3.κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ
4.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
5.κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

16η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 23/08/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332
Αριθμός Συνεδρίασης: 16/2011

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2.κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4.κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

15η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

Δροσιά, 05/08/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 25408
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Αριθμός Συνεδρίασης: 15/2011

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2.κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4.κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 14/07/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 22938
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Αριθμός Συνεδρίασης: 14/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 23/06/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 20177
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 13/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

12η συνεδρίαση ΔΣ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 25/05/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14473
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 12/2011

Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

8η συνεδρίαση ΔΣ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 08/04/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 8855
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 8η/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3η συνεδρίαση ΔΣ Οίκου Ευγηρίας "Θ. & Δ. Κυριακίδη"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 29/03/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

Αριθμός Συνεδρίασης: 3η/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ»

7η συνεδρίαση ΔΣ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 31/03/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου:7985
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 7η/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 23/03/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7354
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά Αριθμός Συνεδρίασης: 6η/2011
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2η συνεδρίαση ΔΣ Οίκου Ευγηρίας "Θ. & Δ. Κυριακίδη"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 10/03/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Αριθμός Συνεδρίασης: 2η/2011

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ»
1) κ.Παλιγγίνη Κων/νο
2) κ.Καρυστινό Νικόλαο
3) κ.Ζαμάνη Διονύσιο
4) κ.Ξένο Ανδρέα
5) κ.Ουρανό Εμμανουήλ
6) κα Κωνσταντίνου Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 18/02/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3891
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά Αριθμός Συνεδρίασης: 5η/2011
Τηλ.:210-8131.332

Προς:1) Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς
2) Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 17/02/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3642
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 4η/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 04/02/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2329
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Αριθμός Συνεδρίασης: 3η/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Syndicate content