Προσκλήσεις συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Αγ. Στεφάνου

12η συνεδρίαση ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 , ώρα 09:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

10η συνεδρίασης ΔΕ Αγ. Στεφάνου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο Δημοτικό Σύμβουλο
κ. Κοντάκη Κυριάκο

9η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Άγιος Στέφανος 13/07/2012
Αρ. Πρωτ. - 310-

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοντάκη Κυριάκο

8η συνεδρίαση 2012 ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοντάκη Κυριάκο

7η συνεδρίαση 2012 ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοντάκη Κυριάκο

6η συνεδρίαση 2012 ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου
a.i.1. Λυκάκη Γεωργία
a.i.2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
a.i.3. Κρητικό Αθανάσιο
a.i.4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοντάκη Κυριάκο

Θέμα: Πρόσκληση της 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 31/05/2012

5η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοντάκη Κυριάκο

4η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202
Άγιος Στέφανος 17/04/2012
Αρ. Πρωτ. -210-

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοντάκη Κυριάκο

3η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοντάκη Κυριάκο

2η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

Θέμα:Πρόσκληση της 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 09/02/2012

1η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202
Άγιος Στέφανος 19/01/2012
Αρ. Πρωτ. - 18-

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν:Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

18η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

Θέμα: Πρόσκληση της 18ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 16/12/2011

17η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Θέμα: Πρόσκληση της 17ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 09/12/2011

16η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

Θέμα: Πρόσκληση της 16ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 06/12/2011

15η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202
Άγιος Στέφανος 09/11/11
Αρ. Πρωτ. - 365 -
Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

14η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202
Άγιος Στέφανος 26/09/11
Αρ. Πρωτ. - 342 -

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

13η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1.Λυκάκη Γεωργία
2.Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3.Κρητικό Αθανάσιο
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

Θέμα: Πρόσκληση της 13ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 30/09/2011

12η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004830
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

Θέμα: Πρόσκληση της 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 11/08/2011

11η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004831
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου
1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

Θέμα: Πρόσκληση της 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 14/07/2011

Syndicate content