Προσκλήσεις συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής

17η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..4/07/2011..
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …21561..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(17η)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία.
Τηλ.:..213.2030600, 2132030639..
Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
7. Ζαμάνης Διονύσιος.
8. Μπιτάκος Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

16η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..24/06/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: .20428
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(16η)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ
Τηλ.:..213.2030600, 2132030629..

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
7 .Ζαμάνης Διονύσιος.
8. Μπιτάκος Παναγιώτης

15η συνεδρίαση ΟΕ 2011

Άγιος Στέφανος ..20/06/2011..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …19552..
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(15η)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία.
Τηλ.:..213.2030600, 2132030639..

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
7 .Ζαμάνης Διονύσιος.
8. Μπιτάκος Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..03/06/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …17096..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(14η)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία.
Τηλ.:..213.2030600, 2132030639..

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
7 .Ζαμάνης Διονύσιος.
8. Μπιτάκος Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..23/05/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..13939..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(13η)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ
Τηλ.:..213.2030600, 2132030629..

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
7 .Ζαμάνης Διονύσιος.
8. Μπιτάκος Παναγιώτης

12η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..13/05/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..12207..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(12)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ
Τηλ.:..213.2030600, 2132030629..

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος
7 .Ζαμάνης Διονύσιος.
8. Μπιτάκος Παναγιώτης

11η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..09/05/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..11593..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(11)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:..213.2030600, 2132030639..

Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος
7 .Ζαμάνης Διονύσιος.

10η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..02/05/2011..
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …10728...
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..10/2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:..2132030600, 2132030639..

Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.

Προς: 1. Καρασαρλή Αναστάσιο.
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδη Χρήστο.
4. Σακελλαρίου Διονύσιο.
5. Λίτσα Αθανάσιο.
6. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Αντιπρόεδρο.
7 .Ζαμάνη Διονύσιο.

9η συνεδρίαση 2011 ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..21/04/2011..
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …10045....
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(9)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:..2132030600, 2132030639..
Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.

Προς: 1. Καρασαρλή Αναστάσιο.
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδη Χρήστο.
Μέλη 4. Σακελλαρίου Διονύσιο.
5. Λίτσα Αθανάσιο.
6. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Αντιπρόεδρο.

7η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..18/04/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..9642..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(7)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:..213.2030600, 2132030639..

Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος
7 .Ζαμάνης Διονύσιος.

8η συνεδρίαση 2011 ΟΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..04/04/2011..
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..8250..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(8)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Επαναρίθμηση λόγω πραγματοποίησης
της 7ης/2011 Έκτακτης Συνεδρίασης)
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:..2132030600, 2132030639..
Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
Προς: 1. Καρασαρλή Αναστάσιο.
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδη Χρήστο.
4. Σακελλαρίου Διονύσιο.
5. Λίτσα Αθανάσιο.

6η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..24/03/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..7451..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(6)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:..213.2030600, 2132030639..

Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος
7 .Ζαμάνης Διονύσιος.

5η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..18/03/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..6858..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(5)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:213.2030600, 2132030639..

Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
3. Ποτίδης Χρήστος.
4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος
7 .Ζαμάνης Διονύσιος.

4η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..14/03/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..6269..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(4)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:213.2030600, 2132030639..

Προς: 1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
2. Καρασαρλής Αναστάσιος
3. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
4. Ποτίδης Χρήστος.
5. Σακελλαρίου Διονύσιος.
6. Λίτσας Αθανάσιος
7. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος
8.Ζαμάνης Διονύσιος.

3η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..4059..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(3)2011..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:213.2030600, 2132030639..
Προς: 1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
2. Καρασαρλής Αναστάσιος
3. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
4. Ποτίδης Χρήστος.
5. Σακελλαρίου Διονύσιος.
6. Λίτσας Αθανάσιος
7. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος
8.Ζαμάνης Διονύσιος.
9. Μπιτάκος Παναγιώτης

2η συνεδρίαση 2011 ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..28/01/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..1836..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: (2)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:213.2030600, 2132030639..

Προς:
1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
2. Καρασαρλής Αναστάσιος
3. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
4. Ποτίδης Χρήστος.
5. Σακελλαρίου Διονύσιος.
6. Λίτσας Αθανάσιος
7. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος
8.Ζαμάνης Διονύσιος.
9. Μπιτάκος Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1η συνεδρίαση 2011 ΟΕ

Άγιος Στέφανος ..13/01/2011..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …420...
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: (1)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:213.2030600, 2132030639..
Προς: Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Syndicate content