Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κ.λ.π. για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Συντήρηση Γεννητριών και Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Δήμου

Κατάθεση προσφορών μέχρι  8/7/2019

ΥΠ΄ΑΡ 24465/28-6-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

Syndicate content