Δημόσια Διαβούλευση

Θέματα που έχουν δημοσιευθεί για Δημόσια Διαβούλευση

Κλήρωση για τον ορισμό μελών Δ.Ε.Δ.

Την Τετάρτη 5/12/2012 και ώρα 11:00 θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Διονύσου (Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Αγ. Στέφανος) η κλήρωση για τον ορισμό των δημοτών που θα αποτελέσουν μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Η κλήρωση είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί κάθε ενδιαφερόμενος.

Για την Επιτροπή Συγκρότησης
της Δ.Ε.Δ.

Ανδρέας Μαλάτος
Γενικός Γραμματέας
Δήμου Διονύσου

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των 12 μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Επιτροπή Συγκρότησης της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Η Ε.Σ.Δ.Ε.Δ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (Λ.Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 1, Άγιος Στέφανος) θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου για την ανάδειξη των 12 μελών της Δ.Ε.Δ. και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Για την Ε.Σ.Δ.Ε.Δ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Ανδρέας Μαλάτος

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση του κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου έρχεται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και πολίτες του Δήμου Διονύσου, τους οποίους καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Πέμπτη 8/11/2012.

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να γίνει

Είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου xaxali@dionysos.gr

Είτε σε έντυπη μορφή, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό αποχέτευσης

H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση του κανονισμού Αποχέτευσης του Δήμου έρχεται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και πολίτες του Δήμου Διονύσου, τους οποίους καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012.

Επιτροπή Συγκρότησης Δ.Ε.Δ.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι ή άλλοι μαζικοί φορείς που εδρεύουν στον Δήμο Διονύσου να μας γνωστοποιήσουν την ακριβή επωνυμία τους, την διεύθυνση της έδρας τους, τηλέφωνο, fax, email, και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Τα παραπάνω στοιχεία παρακαλείσθε να τα αποστείλετε στον Δήμο Διονύσου, υπ'όψιν του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.

Η Επιτροπή Συγκρότησης Δ.Ε.Δ.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η υποβολή των απόψεων μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nzolotar@dionysos.gr.

Διαβούλευση για την ενοποίηση των τελών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση του κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Διονύσου, έρχεται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και πολίτες του Δήμου Διονύσου, τους οποίους καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012.

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να γίνει
- Είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lialiari@dionysos.gr

- Είτε σε έντυπη μορφή, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Syndicate content