Διακήρυξη διαγωνισμου "παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του ΝΠ σε εκδρομές πολιτιστικού- ψυχαγωγικού χαρακτήρα, περιπάτους και θαλάσσια μπάνια έτους 2019