Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ροδόπολης: Τελειώνει η ομηρία των πολιτών

Έπειτα από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής λύνεται η ομηρία των πολιτών της Ροδόπολης όσον αφορά τις χρήσεις γης στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής.

Ειδικότερα, στη 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου στις 22/01/2019 υπερψηφίστηκε η σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ Ροδόπολης, ως προς τις χρήσεις γης και η συμμόρφωση αυτού με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Η απόφαση αυτή προήλθε μετά την με αριθμό 40/2018 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου που ήταν η εξής: «Εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο τη χρήση γενικής κατοικίας για το οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου, Κολοκοτρώνη και 28ης Οκτωβρίου της ∆Κ Ροδόπολης. Ειδικότερα για την οδό 25ης Μαρτίου προτείνεται η χρήση γενικής κατοικίας εκατέρωθεν της οδού από τη Ροδοπόλεως ως την Κολοκοτρώνη. Επίσης προτείνεται για όλα τα καταστήματα που λειτουργούν νόμιμα µε χρήσεις γης προγενέστερες, να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι άδειές τους όπως σήμερα και να διατηρήσουν τη χρήση τους», παρουσία της αντιδημάρχου κ. Κ. Ταουξή, του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ι. Καλαφατέλη, του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας κ. Στ. Κριεμάδη και του προέδρου της Δ.Κ. Ροδόπολης κ. Μ. Κόκκαλη, που ομόφωνα και αυτοί συμφώνησαν.

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε, κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την άρνηση της αντιπολίτευσης και του προέδρου της Δ.Κ. Ροδόπολης να ψηφίσουν την εισήγηση, ζητώντας επίμονα και επιτακτικά την απάλειψη της τελευταίας πρότασης του εισηγητικού η οποία είναι : “Επίσης προτείνεται για όλα τα καταστήματα που λειτουργούν νόμιμα µε χρήσεις γης προγενέστερες, να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι άδειές τους όπως σήμερα και να διατηρήσουν τη χρήση τους”. Ενώ δηλαδή η Διοίκηση του Δήμου ήθελε, να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα, που αυτοί δεν έλυσαν τόσα χρόνια και ταλανίζει τους πολίτες της Ροδόπολης, την τελευταία στιγμή έφεραν προσκόμματα και καταψήφισαν(!!!) την εισήγηση.

Η Διοίκηση του Δήμου Διονύσου, υπερψήφισε την εισήγηση και απέδειξε, για άλλη μία φορά, ότι μοναδικός στόχος της είναι, ξεκάθαρα, η επίλυση των προβλημάτων των δημοτών. Σε αυτούς δίπλα στέκεται, για αυτούς αγωνίζεται και από αυτούς αντλεί τη δύναμη της.