Απάντηση της Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κας Αγγελικής Πέππα σε δελτίο Τύπου δημοτικής παράταξης

ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ για το «εργατικό ατύχημα» και για τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου

Με αφορμή το περιεχόμενο δελτίου Τύπου που εκδόθηκε από τη δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Πρώτον: Σε συμβάν που σημειώθηκε στις 17-1-2019, υπάλληλος του Δήμου μεταφέρθηκε προληπτικά σε Νοσοκομείο και όταν επέστρεψε δήλωσε υπευθύνως ότι είναι καλά και ζήτησε να εργαστεί. Δεν υπήρξε εργατικό ατύχημα.

Δεύτερον: Όλα τα οχήματα του Δήμου Διονύσου συντηρούνται ανελλιπώς κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως είναι γνωστό, οιοσδήποτε οδηγός παρατηρήσει κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία του οχήματος που χρησιμοποιεί αιτείται την επισκευή αυτής στην αρμόδια επιτροπή, η οποία άμεσα προωθεί το όχημα προς επιδιόρθωση.

Η Διοίκηση του Δήμου με υψηλό αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στους εργαζόμενους του Δήμου όσο και απέναντι στους δημότες έχει υλοποιήσει ένα τεράστιο έργο στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος με: οργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας & υγιεινής της εργασίας καθώς και με εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων του Δήμου, ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με ασφάλεια και οι δημότες να έχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Εργαζόμαστε συστηματικά, με συνέπεια και ευθύνη, ανταποκρινόμενοι με έργο, στις μικρές αλλά και μεγάλες ανάγκες του δήμου μας. Αυτό κάναμε από την πρώτη μέρα και αυτό εξακολουθούμε να κάνουμε.