Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών- συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.