Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο Δήμος Διονύσου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014, προσκαλεί τους Δημότες, εκπροσώπους τοπικών παραγωγικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, αθλητικών, φορέων της περιοχής του Δήμου Διονύσου, κ.ά. αφού λάβουν υπόψη τους το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μέσα από την υποβολή των προτάσεών τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο.
Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν δράσεις/έργα που επιθυμούν να ενταχθούν προς υλοποίηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Διονύσου 2012-2014.
Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011:
Είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dhmsxeseis@dionysos.gr
Είτε σε έντυπη μορφή, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1
Τ.Κ. 145 65 Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 213 20 30 600
Fax.: 210 81 41 421

Το ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου www.dionysos.gr (στην ενότητα «Δημόσια Διαβούλευση»).
Επίσης έντυπο (αντίγραφο) του ερωτηματολογίου διατίθεται: α) από το Γενικό Πρωτόκολλο στο κτίριο επί της Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, στον Άγ. Στέφανο και β) από τις έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων.