«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες και προμήθειες του Ο.Ν.Α.Π ‘’ΘΕΣΠΙΣ’’

Ο Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ», πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για τις παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσίες και προμήθειες και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο γραφείο του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του
Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» στο τηλέφωνο 2108161683 (εσωτ.2).

Η υποβολή προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ» (Πλ. Μικράς Ασίας 49, 14568, Κρυονέρι) μέχρι την Τετάρτη 18/5/2016 (ώρες 8.00πμ έως 2.00μμ).