Προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων

Aξιότιμοι Κύριοι,

στα πλαίσια της προώθησης δράσεων στο Δήμο μας για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως είναι η κοινωνική μέριμνα, η ανεργία, το περιβάλλον, η παιδεία, ο πολιτισμός, κ.α. θα επιθυμούσαμε να συνεργαστείτε μαζί μας, όπως βέβαια και για την αντιμετώπιση όσων θεμάτων σας απασχολούν και έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου. Ενδεικτικά σας ενημερώνουμε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, δύνανται να διαθέτουν προϊόντα για διανομή σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες , να συμβάλουν στην ενίσχυση του δημοτικού εξοπλισμού με δωρεά ασθενοφόρου, πυροσβεστικών οχημάτων, πολυμηχανημάτων πρασίνου, απορριμματοφόρων ανακύκλωσης, εξοπλισμού των εθελοντών του Δήμου, κατασκευή παιδικών χαρών και πλατειών κ,α, σε γειτονιές της πόλης.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ