Όμάδα προσωπικής ανάπτυξης στο ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου

Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 2011.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 10π.μ. έως 12μ.μ. και 5.30μ.μ έως 7.30μ.μ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011