Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Μουσικής Σχολής του ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ

Χριστουγεννιάτικη συναυλία μουσικής σχολής ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ"