Έκκληση των Τ.Υ. του Δήμου να μη γίνεται χρήση παιδικών χαρών που είναι κλειστές

Από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου γίνεται έκκληση προς όλους τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά να μην τα πηγαίνουν σε παιδικές χαρές, όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικές κορδέλες και είναι κλειστές, για την πρόληψη ατυχημάτων.
Σημειώνεται ότι στον Δήμο υπάρχουν συνολικά 32 παιδικές χαρές για τις οποίες πριν από λίγες ημέρες το Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε απόφαση να αναθέσει σε πιστοποιημένο γραφείο, τον προέλεγχο.
Όσες πιστοποιηθούν ότι παρουσιάζουν κακοτεχνίες ή έχουν εκτεταμένες φθορές θα ενταχθούν σε μελέτες από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να επισκευαστούν με βάση τις απαιτούμενες προδιαγραφές.