Μαθήματα ελληνικών για μετανάστες διοργανώνει ο Δήμος Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου αξιοποιώντας το πρόγραμμα «Οδυσσέας» διοργανώνει μαθήματα ελληνικών για μετανάστες.
Το εν λόγω πρόγραμμα διοργανώνεται από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.Ν.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ) φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο «Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Οι μετανάστες που διαμένουν στον Δήμο μας και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα για την παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης ελληνικών καλούνται να συμπληρώσουν με προσοχή την αίτηση είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά και να επισυνάψουν μια απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου τους και του πιστοποιητικού νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.
Στην αίτηση όσοι δεν γνωρίζουν καθόλου ελληνικά (ή πολύ λίγα) συμπληρώνουν το επίπεδο Α1, διαφορετικά συμπληρώνουν το επίπεδο Α2.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Διονύσου στο τηλέφωνο: 213 2030600

Επισυνάπτουμε τα στοιχεία για το πρόγραμμα και το έντυπο αίτησης στα ελληνικά και αγγλικά.

AttachmentSize
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8.pdf236.46 KB
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.pdf346.79 KB
-ΑΓΓΛΙΚΑ.pdf245.23 KB