Συγκροτείται σε σώμα η Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης

Η πρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου κα Λαμπρινή Μήλα, καλεί τα μέλη της επιτροπής στην 3η Τακτική Συνεδρίασή της για το έτος 2013 την Τρίτη 9 Απριλίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης επί της οδού Κανάρη αρ.3.
Μοναδικό θέμα συζήτησης: «Η συγκρότηση σε σώμα της «Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου».
Τα μέλη της Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου που καλούνται στην αυριανή συνεδρίαση είναι τα εξής: Άγγελος Κατσιακίδης (Αντιπρόεδρος), Παναγιώτης Τσούκας, Λυδία Φέρμελη, Πολύζου Δήμητρα, Κοτρώτσος Σεραφείμ, Αυγέρη Αικατερίνη, Καρακάση Άννα, Μαρίνογλου Ευάγγελος, Γάκης Γεώργιος, Χατζηαθανασίου Αντιγόνη (Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων), Παρασκευάς Δαλλάς (Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου), Παντελής Μάχας (Διευθυντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου).