Γενναία απόφαση Δ.Σ., έπειτα από πρόταση του Δημάρχου, για απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης ανέργων και Α.μ.ε.Α.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και με στόχο τη στήριξη δημοτών και κατοίκων οι οποίοι στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου, κατά τη συζήτηση για τον κανονισμό ύδρευσης, αποφάσισε, έπειτα από πρόταση του Δημάρχου κ. Γιάννη Καλαφατέλη, τα εξής:
α. Την απαλλαγή από την καταβολή τελών ύδρευσης των οικογενειών ανέργων του Δήμου μας για κατανάλωση μέχρι 150 κυβικά νερού.
Η απόφαση θα ισχύει για όσο διάστημα οι χρήστες παραμένουν άνεργοι.
β. Την απαλλαγή από την καταβολή τελών ύδρευσης ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, για κατανάλωση μέχρι 150 κυβικά.