Διευκρινήσεις σχετικά με αναληθές ρεπορτάζ δελτίου ειδήσεων

Για όσα αναληθώς μεταδόθηκαν σε δελτίο ειδήσεων σχετικά με προβλήματα λειτουργίας όσον αφορά στα σχολεία του Δήμου Διονύσου, κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι ο Δήμος Διονύσου, μέσω των Σχολικών Επιτροπών του, έχει εξασφαλίσει για το σχολικό έτος 2012-2013 την κάλυψη των δαπανών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων μέσω ιδίων πόρων (επιχορήγηση του Δήμου προς τις Σχολικές Επιτροπές).

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κληθούν οι γονείς να συνεισφέρουν για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ