3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Χορωδιών Κ.Α.Π.Η.