Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ"

Ο Δήμος Διονύσου, διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» προϋπολογισμού Δαπάνης 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23 %).

Συνημμένα
1. Περίληψη διακήρυξης,
2. Διακήρυξη,
3. Τεχνική έκθεση,
4. Προϋπολογισμός,
5. Τιμολόγιο,
6. ΕΣΥ

Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2016» συνολικού προϋπολογισμού 92.900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2016»ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ»Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
Ο «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την

Παροχή πολιτιστικών ,καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία των τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με
ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία,
για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή πολιτιστικών ,καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την
λειτουργία των τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ.
Διονύσου»
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 187.808,7 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Προκήρυξη Προμήθειας 10 (δέκα) βιντεοπροβολέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου με την 19/2016 απόφασή της ενέκρινε την προμήθεια 10 (δέκα) βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς της ως κάτωθι:
-Γυμνάσιο Κρυονερίου 3 βιντεοπροβολείς, 1 για Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων οροφής, 1 οροφής για αίθουσα διδασκαλίας,1 φορητός για αίθουσα διδασκαλίας
-Γυμνάσιο Αγίου Στεφάνου 1 βιντεοπροβολέας φορητός για αίθουσα διδασκαλίας
- Γελ Αγίου Στεφάνου 1 βιντεοπροβολέας φορητός για αίθουσα διδασκαλίας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Διαμόρφωση χώρων γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού Δημαρχείου Διονύσου»

Διευκρινίζεται ότι για το σύστημα θέρμανσης – ψύξης – αερισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπόψη χώρο,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Σχετικά έγγραφα: 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών εκχιονισμού

Ενόψει της χειμερινής περιόδου και των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται παρακαλούμε τους επαγγελματίες/κατόχους μηχανημάτων έργου όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τον εκχιονισμό των περιοχών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

« Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών »

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή

Syndicate content