Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

Εργασίες στο Κοιμητήριο ΔΚ Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

Προμήθεια Επίπλων και Κινητού Εξοπλισμού

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018»

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσ&p

"Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου"

Προμήθεια με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομικής  άπ

Σχετικά έγγραφα: 

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής Ύλης

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου, ΦΤ Χαρτιού & Εντύπων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & &ep

Διακήρυξη για την προμηθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 39.618,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
CPV 30236000-2 (ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών)

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ CPV: 45212220-4 & 37415000-0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ - ΑΔΑΜ: 17REQ001683382

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΦΩΝ ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 2017

 Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Syndicate content