Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

Προμήθεια για Δαπάνες εκκένωσης Βόθρων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια  για Δαπάνες εκκένωσης Βόθρων
Κατάθεση προσφορών μέχρι  23/5/2019 

Προμήθεια αρπάγης του γερανού του κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά έγγραφα: 

Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Προμήθεια Υπηρεσίας Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών Καταναλωτών Ύδατος

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Σιδηρουργικών εργασιών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Σιδηρουργικών  εργασιών
Κατάθεση προσφορών μέχρι  22/4/2019
 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Οικοδομικών εργασιών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Οικοδομικών εργασιών
Κατάθεση προσφορών μέχρι  22/4/2019

Syndicate content