Προσκλήσεις συνεδριάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής

Προσκλήσεις συνεδριάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής

1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2019

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:30π.μ.

Σχετικά έγγραφα: 

3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:30π.μ.

Σχετικά έγγραφα: 

4η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, ώρα 09:30π.μ.

Σχετικά έγγραφα: 

2η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09:30π.μ.

Σχετικά έγγραφα: 

1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00π.μ.

3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 , ώρα 9:00π.μ.

2η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 , ώρα 9:30π.μ.

1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 25 Απριλίου 2017, ώρα 9:00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα επί της Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου στον Αγ.Στέφανο Αττικής.

Σχετικά έγγραφα: 

1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016, ώρα 13:00μ.μ.

4η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2015

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2015

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

7η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

6η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

5η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

2η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

15η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2013

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

14η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2013

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Syndicate content