Προσκλήσεις συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς

2η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 25/01/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 1422
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19
Τ.Κ.: 145 72 – ΔΡΟΣΙΑ Αρ. Συνεδρίασης 002/2011

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Syndicate content