Προσκλήσεις συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Αγ. Στεφάνου

10η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004831
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου
1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

Θέμα: Πρόσκληση της 10ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 09/06/2011

9η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 06/05/11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. -156 -
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004831
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

8η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 08/04/11
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ. - 118 -
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004831
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου
1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου Διονύσιο

7η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Άγιος Στέφανος 29/03/11
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3 Αρ. Πρωτ. - 109 -
Τηλ.: 210-8004831
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

6η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004831
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Θέμα: Πρόσκληση της 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 17/03/2011

5η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου

Η 5η συνεδρίαση έγινε ομόφωνα «άνευ πρόσκλησης» μετά από αναβολή της 4ης.

Απόφαση 5ης συνεδρίασης

4η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 21/02/11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. - 70 -
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-8004831
FAX: 2106218202

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου
1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

3η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 14/02/11
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ. - 52 -
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-6218202
FAX: 2108141421

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

2η συνεδρίαση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-6218202
FAX: 2108141421

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Πρόσκληση της 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 03/02/2011

1η συνεδρίαση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ταχ.Δ/νση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3
Τηλ.: 210-6218202
FAX: 2108141421

Προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

1. Λυκάκη Γεωργία
2. Τσάμη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)
3. Κρητικό Αθανάσιο
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Πρόσκληση της 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. την 17/1/2011

Syndicate content