Προσκλήσεις συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, ώρα 12:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

9η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:00.

Πατήστε στο "attachment" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

8η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άγιος Στέφανος 22-8-2012
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124
ΦΑΞ: 210-8136.129
Αριθ. Πρωτοκόλλου:25233
Αριθμός Συνεδρίασης: (8)2012

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

7η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

Άγιος Στέφανος 29/6/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (7)2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124
ΦΑΞ: 210-8136.129
Αριθ. Πρωτοκόλλου:20128
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Άγιος Στέφανος .07/06/2012..
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16414… ...
Αριθμός Συνεδρίασης: (6)2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124
ΦΑΞ: 210-8136.129

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (6)2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άγιος Στέφανος .01/06/2012..
Αριθ. Πρωτοκόλλου: … 15644 ...
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124
ΦΑΞ: 210-8136.129

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..26/03/2012..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …7934 ...

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (5)2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

Άγιος Στέφανος ..09/03/2012..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124
Αριθ. Πρωτοκόλλου: …6212 ...
Αριθμός Συνεδρίασης: (4)2012

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.110
Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη
Άγιος Στέφανος ..08/02/2012..
Αριθ. Πρωτοκόλλου: …3399 ...
Αριθμός Συνεδρίασης: (3)2012

Προς:
Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124
Άγιος Στέφανος .. 03/02/2012..
Αριθ. Πρωτοκόλλου: …2899...
Αριθμός Συνεδρίασης: (2)2012

Προς:
Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Αριθμός Συνεδρίασης: (1)2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.110
Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη
Άγιος Στέφανος ..26/01/2012..
Αριθ. Πρωτοκόλλου: … 2215 ...

Προς:Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Άγιος Στέφανος ..14/11/2011..
Αριθ. Πρωτοκόλλου: …35282 ...
Αριθμός Συνεδρίασης: (10)
Τηλ.:2132140.110
Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη

Προς:Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

9η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

Άγιος Στέφανος ..04/11/2011..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.110
Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη
Αριθ. Πρωτοκόλλου: …34053 ...
Αριθμός Συνεδρίασης: (9)2011

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

8η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος .. 30/09/2011..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …30728 ...
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (8)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.110
Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη

Προς:
Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

7η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..22/09/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..29824...
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (7)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:213.2030600, 213.2030639..

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 24/06/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …20413 ...
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (6)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.110
Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 09/06/2011..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12831
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (5)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.110
Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 31/03/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …7981 ...
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (4)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιοτητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 24/03/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …7509 ...
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (3)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2η συνεδρίαση ΕΠΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..31/01/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …1993 ...
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (2)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Πληροφορίες: Λιάλιαρη Καλλιόπη
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Syndicate content