Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

10η Eιδική Συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016, ώρα 17:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

9η Eιδική Συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Συνέχεια 8ης συνεδρίασης ΔΣ 2016

ΘΕΜΑ: «8Η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(συνεχιζόμενη)».

Σας ενημερώνουμε ότι η διακοπείσα 8η/30-5-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεχισθεί την Πέμπτη 2-6-2016 και ώρα 20:30 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Σπυρίδων Γιαννουλάτος

7η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Μαΐου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Συνέχεια 6ης συνεδρίασης ΔΣ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι η 6η/19-4-2016 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεκόπη λόγο ωραρίου και σε εφαρμογή του άρθρου3 παρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη 20-4-2016 και ώρα 19:00 με την συζήτηση των υπολειπομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Απριλίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά έγγραφα: 

5η συνεδρίαση ΔΣ 2016

3η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

2η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016, ώρα 19:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

1η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

31η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Παρατήρηση: Το 6ο και το 7ο θέμα αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

30η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 20:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

28η συνεδρίαση ΔΣ 2015 Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δ.Σ

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 15:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

27η συνεδρίαση ΔΣ 2015

24η πρόσκληση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 17η του μηνός Νοεμβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Syndicate content