Ψυχολογική και Συμβουλευτική Υπηρεσία Δήμου Διονύσου

Πλατεία Δημοκρατίας 10 Άγιος Στέφανος Τηλ.: 2108141751

Η Ψυχολογική και Συμβουλευτική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου που έχει ως στόχο την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας για ένα πιο ποιοτικό και ανθρώπινο τρόπο ζωής, εφαρμόζει προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης όπως : 1. Ατομική Συμβουλευτική 2. Ομαδική Συμβουλευτική 3. Οικογενειακή Συμβουλευτική 4. Ομάδες ευαισθητοποίησης γονέων και παιδαγωγών πάνω σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων 5. Οργάνωση ομιλιών και σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς και γονείς 6. Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία 7. Μόνιμη συνεργασία με σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμβουλευτική στους εκπαιδευτικούς για δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο χώρο του σχολείου , ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς , διαχείριση κρίσεων (θάνατος, απώλεια κ.λ.π.) 8. Συνεργασία με συλλόγους , ενορίες και άλλους φορείς ψυχικής υγείας ή κοινωνικής μέριμνας 9. Πρακτική άσκηση σε φοιτητές ψυχολογίας 10. Ομάδα εποπτείας σε επαγγελματίες υγείας 11. Εκπόνηση ερευνών και διερεύνηση θεμάτων που άπτονται ψυχικής υγείας και απασχολούν την τοπική κοινότητα (ανεργία, εγκληματικότητα, ναρκωτικά κ.λ.π.). 12. Παραπομπή σε άλλους φορείς ψυχικής υγείας. Η υπηρεσία στελεχώνεται από ψυχολόγο – με σύμβαση αορίστου χρόνου – καθώς και 6 ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές που προσφέρουν εθελοντική εργασία. Κατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν περίπου 850-900 ώρες συμβουλευτικής. Εξυπηρετήθηκαν 80-100 άτομα το μήνα. Υπήρξε συνεργασία με τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε με προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις ( 2 φόρες το μήνα), είτε σε άλλες περιπτώσεις οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν ανά διαστήματα την παρουσία του ψυχολόγου στο σχολείο, προκειμένου να τον συμβουλευτούν για δυσλειτουργικές συμπεριφορές των παιδιών, μαθησιακή αποτυχία και υποεπίδοση, διαχείριση κρίσης (διαζύγιο, κλοπή, πένθος, κ.λ.π.) Πραγματοποιήθηκαν περίπου 45 ομιλίες-σεμινάρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Ο Δήμος Διονύσου σε συνεργασία με την Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας), υλοποιεί διετές πρόγραμμα για την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Εφήβων, Γονέων και Εκπαιδευτικών. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος αφορούν στα παρακάτω: 1) ομάδες υποστήριξης για εφήβους από 13 ετών και άνω 2) ομάδες υποστήριξης για γονείς εφήβων 3) ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.