5η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..26/03/2012..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …7934 ...

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (5)2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..5η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την 30-3-2012.. ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα .. 18:00 ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o:Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο.Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμου Διονύσου στο κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι. (εξ αναβολής)
Απόφαση

ΘΕΜΑ 2Ο : Ενημέρωση σχετικά με τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε χώρο Ι.Ν. και σε τμήμα του Ο.Τ. 82 Δ.Κ. Διονύσου λόγω αυτοδίκαιης ανάκλησης απαλλοτρίωσης.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 3Ο :Διάσωση του καμένου δάσους του Αγ.Στεφάνου από την αυθαίρετη υλοτόμηση.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 4Ο :Τοποθέτηση εμποδίων στην πλατεία και στο πεζοδρόμιο της οδού Μαβίλη Δ.Κ. Δροσιάς.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 5Ο : Αρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 103 της Δ.Κ. Δροσιάς Δήμου Διονύσου.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 6Ο : Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 7Ο :Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ιορδάνη και Αργυρώς Πάραλη στο Ο.Τ. 52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).(εξ αναβολής)
Απόφαση

ΘΕΜΑ 8Ο: Παραχώρηση για ομαδική χρήση στο εκπαιδευτήριο «ΩΘΗΣΗ» των κοινόχρηστων αθλητικών εγκαταστάσεων στο «Κόκκινο Χωράφι» της Δ.Κ. Δροσιάς και καθορισμός επιβολής ανάλογου τέλους.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 9Ο: Έλεγχος νομιμότητας των υπ’αρ. 51/2007, 52/2007,53,2007,70/2007,72/2007 & 73/2007 εκδοθεισών αδειών στον ΑΣΤΙΚΟ & ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Π.Ε.». της Δ.Κ. Σταμάτας .(Σχετ. Η υπ’αρ. 5/2012 απόφαση της Δ.Κ. Σταμάτας).
Απόφαση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παππάς Νικόλαος

AttachmentSize
apof_epz_2012_02_14.pdf296.26 KB
apof_epz_2012_02_17.pdf187.49 KB
apof_epz_2012_02_18.pdf227.11 KB
apof_epz_2012_02_19.pdf181.83 KB
apof_epz_2012_02_20.pdf392.31 KB
apof_epz_2012_02_22.pdf231.28 KB
apof_epz_2012_02_15.pdf419.88 KB
apof_epz_2012_05_21.pdf196.01 KB
apof_epz_2012_02_16_orthi.pdf102.95 KB