Προκήρυξη επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης