Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Συντήρηση και πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πίνακες).

Κατάθεση προσφορών μέχρι  8/7/2019

ΥΠ΄ΑΡ 24463/28-6-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς