Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την «Δαπάνες επιθεώρησης και επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών Χαρών Δήμου Διονύσου »