ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ SUMMER CAMP 2019

Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, ώρα 12:30, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου.