5η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 07-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης , Κανάρη 3.