Δαπάνες επιθεώρησης και επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών Χαρών Δήμου Διονύσου.