Προμήθεια Υπηρεσίας σίτισης των εφορευτικών επιτροπών κατά τη διενέργεια των Κοινοτικών, Δημοτικών, Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου και τυχόν επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019