Αναβάθμιση του Ηχοφωτιστικού Εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο της ΔΚ Διονύσου & στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της ΔΚ Κρυονερίου